Kalendarium

 • 1935

  W maju Bill W. i dr Bob spotykają się w Akron. 10.06.1935 – ostatnie piwo doktora Boba. Początek Wspólnoty i pierwszy „mityng”: dwóch uczestników.

 • 1937

  W listopadzie odbywa się w Akron mityng z udziałem Billa W. i dr Boba i ok. 40 trzeźwiejących alkoholików.

 • 1938

  W maju Bill W. rozpoczyna pracę nad książką „Alcoholics Anonymous”. W grudniu sformułowano Program 12 Kroków.

 • 1939

  W kwietniu opublikowano książkę „Alcoholics Anonymous” („Anonimowi Alkoholicy”).
  Anonimowi Alkoholicy ostatecznie oddzielają się od Grup Oxfordzkich.

 • 1941

  Artykuł z marca w „Saturday Evening Post” powoduje wzrost świadomości społecznej na temat alkoholizmu. Liczba członków wspólnoty AA w krótkim czasie wzrasta z 2 tys. do 8 tyś.

 • 1946

  W czerwcu zostaje sformułowany i opublikowany zbiór 12 Tradycji AA.

 • 1950

  W lipcu odbywa się pierwsza Konwencja Międzynarodowa AA w Cleveland. Przyjęcie 12 Tradycji przez ruch AA. W listopadzie umiera współzałożyciel wspólnoty – dr Bob.

 • 1952

  W czerwcu pojawia się pierwsze wydanie książki „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji AA”.

 • 1957

  Liczba członków AA osiąga 200 tys., a ilość grup AA ok. 7 tys. Do Polski docierają pierwsze informacje o ruchu AA.

 • 1965

  W lipcu w konferencji rocznicowej AA w Toronto udział bierze ponad 10 tys. osób.

 • 1967

  W Poznaniu powstaje pierwsza grupa o charakterze edukacyjno-terapeutycznym.

 • 1969

  W październiku odbywa się pierwszy Mityng Służby Światowej w Nowym Jorku z udziałem delegatów z 14 krajów.

 • 1971

  W styczniu umiera Bill – współtwórca ruchu AA.

 • 1973

  W maju kolejne wydanie „Wielkiej Księgi AA” osiąga nakład 1.000.000 egz.

 • 1974

  Jesienią w Poznaniu usamodzielnia się i przyjmuje nazwę „Eleusis” pierwsza, działająca według 12 Tradycji AA grupa Anonimowych Alkoholików w Polsce.

 • 1976

  Zawiązuje się druga w Poznaniu i druga w Polsce grupa AA „Ster”.

 • 1977

  Powstaje pierwsza grupa AA poza Poznaniem – „Znicz” w Będzinie. Jeden z będzińskich AA przez rok przyjeżdżał, co środę z Będzina do Poznania, na mityng, czerpiąc wiedzę i doświadczenie.

 • 1978

  W Słupsku powstaje grupa AA „Katharsis”.

 • 1980

  Dr B.Woronowicz otrzymuje w Poznaniu 12 Kroków i 12 Tradycji. W Warszawie powstaje pierwsza grupa AA „Odrodzenie”.

 • 1982

  W czasie ogólnopolskiej Konferencji naukowej poświęconej Klubom Abstynentów, spotyka się wielu członków AA z całej Polski. W trakcie wieczornego mityngu wyłania się Tymczasowy Komitet Służby AA.

 • 1983

  Powstaje Komitet organizacyjny I Zjazdu AA w Polsce. Miejsce – Poznań. Grupa „Eleusis” przejęła patronat nad przygotowaniem „ideologicznym”. Grupa „Ster” – stronę organizacyjna

 • 1997

  Uruchomiona zostaje www.alcoholics-anonymous.org – oficjalna, autoryzowana przez Biuro Usług Ogólnych AA w Nowym Jorku, strona Anonimowych Alkoholików na Świecie.

 • 2000

  Uruchomiona zostaje jedyna oficjalna strona AA w Polsce: www.anonimowi-alkoholicy.org.pl.

 • 2012

  W Polsce funkcjonuje ponad 2000 grup AA