List Rady Powierników

Rada Powierników Wspólnoty AA w Polsce, świadoma zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa (COVID-19), szuka wspólnego doświadczenia również w tym zakresie.  Zagadnienie prawdziwej czy potencjalnej epidemii wirusa wykracza poza nasze kompetencje. Możemy jedynie zasugerować wsłuchiwanie się w komunikaty, zalecenia i ewentualne polecenia profesjonalnych służb sanitarnych. Proponujemy grupom przygotowanie rozsądnego działania, nie zapominając jednak o naszym podstawowym celu. Być może warto rozważyć zmianę, na pewien czas, zwyczajów na mityngach.  Oto przykłady działań wprowadzonych w niektórych grupach AA:
− unikanie podawania dłoni, trzymania się za ręce, przytulania się;
− upewnienie się, że stoliki na mityngach spełniają wymogi sanitarne, lub wstrzymanie się na razie z zakupem przekąsek, np. paluszków;
− zwiększenie odstępów między siedzącymi.
Ważne, by w obecnej sytuacji zdrowotnej w kraju i na świecie każdy członek Wspólnoty pamiętał o odpowiedzialności za zdrowie swoje, swoich bliskich oraz przyjaciół. Przychodząc na mityng z objawami choroby bądź po pobycie na terenach ze wzmożonymi zachorowaniami, możemy narazić innych członków Wspólnoty. Podpowiadamy także rozwiązania, gdyby grupa tymczasowo nie była w stanie
spotykać się osobiście:
− stworzenie list kontaktowych grupy i pozostawanie w kontakcie telefonicznym, e-mailowym bądź przez media społecznościowe. Służby grupy mogą przygotować awaryjne możliwości spotkań, nawet z podglądem uczestników poprzez popularne komunikatory; w ten sam sposób mogą odbywać się spotkania służebnych AA oraz warsztaty tematyczne. O pomoc w tym zakresie można zwrócic się do łączników internetowych Wspólnoty
− dostarczenie członkom informacji dotyczących  funkcjonowania „grup
wirtualnych”, np. poprzez wskazanie adresu: https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line
Sugerujemy informowanie łączników internetowych intergrup, regionów AA o odwoływaniu warsztatów, mityngów, spotkań służebnych AA, by można opublikować takie informacje na stronach Wspólnoty oraz rozesłać je poprzez komunikatory. Z uwagą monitorujemy sytuację. W razie konieczności będziemy przekazywać dalsze informacje.
Biuro Służby Krajowej Wspólnoty AA w Polsce otrzymało zapytania dotyczące wydarzeń organizowanych przez AA w bieżącym roku. Podjęliśmy decyzję o przesunięciu na termin późniejszy, ogólnopolskich warsztatów Wspólnoty AA, które miały się odbyć w marcu i kwietniu br. Celem aktualizowania wiedzy na ten temat, należy systematycznie odwiedzać strona www.aa24.pl oraz korzystać ze wszystkich wewnętrznych kanałów informacyjnych Wspólnoty AA, w tym systemu Emitent i newslettera Służby Krajowej. Podjęliśmy także decyzję o odwołaniu spotkania Rady Powierników SK i Rady Fundacji, które miało się odbyć pod koniec marca br. Przypominamy, że bezpieczeństwo członków Wspólnoty jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że ta krótka informacja będzie Wam pomocna.

Z pozdrowieniami,
Służby Rady Powierników i Rady Fundacji SK AA w Polsce