Literatura

Anonimowi Alkoholicy

Książka, której tytuł dał nazwę Wspólnocie AA, ukazała się po raz pierwszy w kwietniu 1939 roku, kiedy AA liczyło zaledwie około stu uczestników. (…) Podstawowy tekst książki „Anonimowi Alkoholicy”, zwanej przez uczestników Wspólnoty AA Wielką Księgą ( Big Book), zawierający posłanie AA pozostał niezmieniony od 1939 roku. W wydaniu polskim mieści się on na stronach 1-144. Zmiany wprowadzone prze lata do Wielkiej Księgi dotyczyły przede wszystkim historii osobistych, których w czwartym wydaniu jest 41 i miały tylko jeden cel – lepiej reprezentować i dokładniej przedstawić uczestników AA i w ten sposób dotrzeć do większej liczby alkoholików. (…)

Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji

Zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje zastosowanie także w codziennym życiu poza Wspólnotą AA . Dwanaście Tradycji określa sposoby, dzięki którym AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem.

Życie w Trzeźwości

Co robią Anonimowi Alkoholicy, żeby nie pić. Praktyczne sposoby, jak żyć w trzeźwości godzina po godzinie, dzień po dniu, łatwe do realizacji w domu, pracy czy na spotkaniach towarzyskich.

Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich pragnących wiedzieć, jakie były początki Wspólnoty AA, jak wykształciły się Kroki i Tradycje oraz ukazuje niezwykłą siłę oddziaływania AA na całym świecie.
W pierwszej części przedstawiona jest historyczna konwencja w St.Louis z okazji 20 lecia AA, gdzie Wspólnota AA przyjęła odpowiedzialność za wszystkie swoje sprawy. Druga część zawiera wystąpienia Billa W. dotyczące Trzech Legatów Zdrowienia, Jedności, Służby; trzecia zaś głosy przyjaciół AA, duchownych, lekarzy, prawników.

Przekaż Dalej

Opowieść o Billu Wilsonie i o tym, jak posłanie AA ogarnęło cały świat. Biografia współzałożyciela Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Uwierzyliśmy

Przygoda duchowa AA w doświadczeniu poszczególnych uczestników Wspólnoty. Jest to zbiór opowieści, w których Anonimowi Alkoholicy opisują co pojęcie „przebudzenie duchowe” dla nich oznacza, jak pojmują swoją Siłę Wyższą i jak Siła ta pomaga im zachować trzeźwość i pogodę ducha.
Sądzimy, że w bezustannym zamęcie i pośpiechu przeczytanie choćby kilku historii codziennie pozwoli znaleźć nam ukojenie i poczuć obecność i opiekę naszej Siły Wyższej.

Codzienne Refleksje

Refleksje uczestników AA dla uczestników AA. Następujące po cytatach z literatury AA refleksje są przemyśleniami poszczególnych uczestników AA i każda z nich dotyczy kwestii poruszanej w danym cytacie.
Z pewnością w każdej z codziennych refleksji znajdziemy myśl, która będzie prowadzić nas przez najbliższą dobę i dzięki której będziemy trwać w trzeźwości „jeden dzień na raz”.

Jak to widzi Bill.W

Tom zawiera kilkaset wyjątków zaczerpniętych z naszej literatury, a dotyczących niemal wszystkich aspektów życia w AA.
Na książkę składają się teksty zaczerpnięte z takich pozycji jak „Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji”, „Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość”, a także fragmenty wypowiedzi Billa W. na łamach „Grapevine” i jego prywatnej korespondencji.
Mogą one posłużyć za materiał do indywidualnej refleksji, a także zainspirować twórczą wymianę poglądów w grupie AA. Głęboko wierzymy, że myśli założyciela Wspólnoty AA staną się busolą na drodze ku trzeźwości.

Więzień do Więźnia

W książce tej zamieszczone są historie osobiste o cudownym ozdrowieniu, opowiedziane przez trzydziestu dwóch więźniów, którzy znaleźli nadzieję i wyzwolenie z wyniszczającej choroby alkoholowej dzięki programowi Anonimowych Alkoholików. Stosując program 12 Kroków i uczestnicząc w mityngach AA odzyskali swoje miejsce w życiu, powrócili do rodzin i społeczeństwa.

Doktor Bob i Dobrzy Weterani

Anonimowi Alkoholicy, ze względu na swoją specyficzną naturę nie mogli powstać dzięki tylko jednej osobie – sednem Wspólnoty jest dzielenie się. Zatem o Billu W. i Doktorze Bobie mówi się jako o jej współzałożycielach. Jednakże jak dotąd chirurg z Akron pozostaje mniej znaną postacią niż jego partner.
Niniejsza książka ma na celu, w możliwie najpełniejszy sposób, przedstawienie postaci Doktora Boba. Historia współzałożyciela AA przeplata się z ekscytującymi i burzliwymi historiami pierwszych uczestników i pionierskich grup AA na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych.

The Best of Bill

Wypowiedzi, opinie i przekonania Billa W., zamieszczone w tym zbiorze w formie esejów, mają za temat duchowe zasady, które pomogły milionom alkoholików powrócić do zdrowia. Teksty te wzbogaciły również życie wielu innych ludzi na całym świecie. Dotyczą wiary, lęku, uczciwości, pokory, miłości i anonimowości.

Historia AA w Polsce .t.1

Pozycja zaaprobowana przez 40 Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce.
Tekst z okładki: Mając w oczach dzisiejszy obraz Wspólnoty AA w Polsce, trudno się oprzeć poczuciu dumy. Rok 1974 uważamy zatem za początek ruchu AA w Polsce – rozumianego jako ruch działający według zasad AA. Minęło siedemnaście lat od 1957 roku, gdy profesor Zbigniew Wierzbicki przeniósł ideę AA na polską ziemię, a jedenaście lat od założenia przez mgr Marię Grabowską grupy „środowej”. Potrzeba było wieloletnich wysiłków wielu ludzi dobrej woli, by idea AA zmaterializowała się pod postacią pierwszej grupy AA. Najważniejsze, że się udało. FINIS CORONAT OPUS (koniec wieńczy dzieło).