Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

12  Kroków Anonimowych Alkoholików

 4

 

 

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życie.

 


2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

 


3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

 


4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

 


5.Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 


6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 


7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 


8.Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 


9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

 


10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

 


11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

 


12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 4

Copyring © by Alcoholics Anonymous Word Services, Inc.

4