Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

 

Czym Jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików

 

(Fragment z Historii AA w Polsce Tom I str. 42 – 47 )

 


 

 Wspólnota Anonimowych Alkoholików, dla wielu to fenomen XX i XXI wieku, jest zjawiskiem wręcz zadziwiającym. Przekonani są o tym niepijący alkoholicy, co zrozumiałe, ale twierdzą tak również ludzie, nie mający osobiście problemu alkoholowego, którzy mieli okazję bliżej poznać zasady AA, a przede wszystkim skuteczność programu Anonimowych Alkoholików.
   Za początek Wspólnoty Anonimowych Alkoholików uważa się 1935 rok, gdy w Akron, Ohio (USA), spotkało się dwóch mężczyzn: Bill W. i Doktor Bob. Obaj próbowali różnych kuracji, kilkakrotnie przebywając w szpitalach. Szukali pomocy w różnych instytucjach terapeutycznych, samopomocowych, także w Grupach Oksfordzkich, stawiając sobie za cel m.in. pomoc rozbitkom życiowym. Bezskutecznie. Wydawało się rzeczą pewną, także dla nich samych, że nie ma już ratunku. Przypadkiem poznając się stwierdzili zadziwiający fakt: gdy jeden z nich usiłuje pomagać drugiemu, efektem jest trzeźwość. Żyjąc swoim życiem, próbowali pomagać innym alkoholikom. I co ciekawe, jeżeli nawet ludzie, którym ofiarowali pomoc, nie chcieli jej przyjąć – pomagający czuli, iż im samym wysiłek się opłaca. W każdym bowiem przypadku ten, kto chciał pomagać, zachowywał trzeźwość, jeżeli nawet jego „podopieczny” pił dalej. Po pewnym czasie było ich już kilkudziesięciu niepijących alkoholików. Czyżby zdarzył  się cud? Trudno się dziwić, że tych kilkudziesięciu niepijących uważało, że tak.
   Leczenie alkoholików nie zaczęło się od spotkania Billa i Boba. Zanim do niego doszło – przeszli oni praktycznie wszystkie dostępne, stosowane wówczas, formy leczenia alkoholików. Oczywiste również jest to, że Bill i Bob nie wymyślili stworzonym przez siebie programie zdrowienia AA wszystkiego od nowa. Wykorzystali w genialny sposób metody i doświadczenia wspaniałych lekarzy i duchownych, których wcześniej spotykali na swojej drodze trzeźwienia. Przenieśli do programu AA niektóre elementy programu samopomocowego czy elementy programu duchowego Grup Oksfordzkich oraz innych ruchów trzeźwościowych. A przede wszystkim w fenomenalny sposób wykorzystali własne doświadczenia w pracy z innymi alkoholikami. Obowiązujące obecnie zasady AA powstawały latami, w wyniku burzliwych dyskusji, często metodą prób i błędów. Obecnie, ponad 77 lat od powstania, Wspólnota Anonimowych Alkoholików działa w 180 krajach na wszystkich kontynentach. W 116 000 grup AA, każdego tygodnia, spotyka się ponad 2 000 000 Anonimowych Alkoholików.
   Program AA będący rezultatem wspólnego doświadczenia oraz wspólną drogą do rozwiązania problemu alkoholowego przedstawiono w książce Anonimowi Alkoholicy. Wydrukowano ją w 1939 roku na grubym papierze. W rezultacie pierwsze wydanie okazało się tomiskiem tak opasłym, iż szybko stało się znane jako Wielka Księga. Dzisiaj jej sprzedaż przekroczyła 30 000 000 egzemplarzy, została przetłumaczona na 58 języków, ostatnio na tybetański.
   Najkrócej istotę Wspólnoty AA oddaje Preambuła, która brzmi: „Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadna sekta, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.