Select Language / Wybierz język

AA Mityngi - Świat

mapa swiat

 

pas


 AA Mityngi - Polska i Europa

 

mapa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas

 

Założyciele Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików:

Bill W. 1895-1971
dr Bob 1879-1950

pas

Plan spotkania Intergrupy "Londyn" 04.03.2018

West Ealing 1 Courtfields Garden
W13 0EY
 
Przypominam o warsztatach przed Intergrupą

Rozpoczęcie Warsztatu  godz 9.15
Temat: ''Region Europa - wczoraj, dziś, jutro'' - warsztaty poprowadzi Łukasz - Delegat Regionu do Służby Krajowej
 
Rozpoczęcie Intergrupy godz 10.00
Powitanie /przedstawienie
Uwagi do poprzedniego sprawozdania sekretarza Intergrupy "Londyn"
 
Sprawozdania Służb Intergrupy :
Skarbnik
Zespół do spraw kontaktu ze szpitalami
Zespół do spraw informacji publicznej
Zespół do spraw zakładów karnych
Sekretarz
Łącznik internetowy
Koordynator PIK
Kolporter
Archiwista
Wyspiaarze
Rzecznik
Zespół ds organizacji obchodów 25-lecia polskojęzycznej wspólnoty AA na wyspach

Przerwa

Wybory do służb:
Koordynator PIK
Dwóch kandydatów na Delegatów do Regionu

Wolne wnioski

Ustalenie daty następnego spotkania
Zakończenie
 
Pogody Ducha 
Rzecznik