Wizja dla Ciebie

Zdajemy sobie sprawę, że wiemy nie wiele. Bóg będzie coraz pełniej wyjawiał Swoją wolę – Tobie i nam.

Pytaj Go podczas porannej medytacji, co możesz zrobić każdego dnia dla kogoś, kto jeszcze jest chory. Jeśli twoje sprawy są uporządkowane, otrzymasz odpowiedź. Oczywiście, nie możesz podzielić się czymś, czego sam nie masz. Bacz na to, aby twoja więź z Bogiem była właściwa, a tobie i wielu, wielu innym przydarzą się wielkie rzeczy. Dla nas jest to Wielka Prawda.

Oddaj się Bogu, takiemu jak Go sam pojmujesz.

Wyznaj Bogu i współbraciom swoje winy.

Uporządkuj swoją przeszłość.

Dziel się tym, co odkrywasz, i dołącz do nas.

Będziemy z tobą we Wspólnocie Ducha i z pewnością spotkasz niektórych z nas na Drodze Szczęśliwego Przeznaczenia.

Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi.

Zatem – do zobaczenia.